Инвестиционен проект ЛЮЛЯКОВО

Благодарение на благоприятния си равнинен релеф и географско местоположение в златните полета на Добруджанското плато на притежаваните имоти е разработена инвестиционна стратегия за изграждане на фотоволтаичен парк.

Общата площ, върху която ще се изгради проекта е 36 декара, включваща шест граничещи един с друг урегулирани поземлени имота. Общата инсталирана мощност може да достигне до 1.5 МWp.

3

 

Проекти

Хотел АРОНИЯ БИЙЧ Апарт хотел ДИОНИС Инвестиционен проект Комплекс КУРОДЖИЙСКО Инвестиционен проект ЛЮЛЯКОВО всички проекти

Новини

Увеличение на капитала, съгласно решение на СД от 02.04.2019 г. Проспект за допускане до търговия на емисия облигации – 05.12.2017 г. С решение № 1144 – Е на Комисията за финансов надзор е потвърден Проспект за първично публично предлагане още новини

Документи

Актуален учредителен акт Уведомления Проспекти и съобщения Презентации Публикации архив документи