Контакти

„Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ 

гр. Варна 9000

ул. „Александър Пушкин” № 24, ет. 2

Тел.: + 359 887 83 66 17

E-mail: office@sbpf.biz

г-н Иван Скодров

Директор за връзки с инвеститорите

 

Вашето име (задължително)

Вашият Email (задължително)

Относно

Вашето съобщение

 

Проекти

Хотел АРОНИЯ БИЙЧ Апарт хотел ДИОНИС Инвестиционен проект Комплекс КУРОДЖИЙСКО Инвестиционен проект ЛЮЛЯКОВО всички проекти

Новини

Увеличение на капитала, съгласно решение на СД от 02.04.2019 г. Проспект за допускане до търговия на емисия облигации – 05.12.2017 г. С решение № 1144 – Е на Комисията за финансов надзор е потвърден Проспект за първично публично предлагане още новини

Документи

Актуален учредителен акт Уведомления Проспекти и съобщения Презентации Публикации архив документи