Контакти

„Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ 

Област Бургас, община Бургас, ул. Генерал Скобелев № 10, ет. 3

п.к. 8000

Тел.: + 359 889523524

E-mail: dvi_sbpf@sbpf.biz

г-н Иван Славов

Директор за връзки с инвеститорите

  Вашето име (задължително)

  Вашият Email (задължително)

  Относно

  Вашето съобщение

   

  Проекти

  Хотел Кукс клуб Съни бийч Инвестиционен проект Апарт хотел ДИОНИС Инвестиционен проект Комплекс КУРОДЖИЙСКО Инвестиционен проект ЛЮЛЯКОВО всички проекти

  Новини

  До всички акционери, заинтересовани лица и обществеността Увеличение на капитала, съгласно решение на СД от 02.04.2019 г. Проспект за допускане до търговия на емисия облигации – 05.12.2017 г. С решение № 1144 – Е на Комисията за финансов надзор е потвърден Проспект за първично публично предлагане още новини

  Документи

  Актуален учредителен акт Уведомления Проспекти и съобщения Презентации Публикации архив документи