Контакти

„Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ 

Област Бургас, община Бургас, ул. Генерал Скобелев № 10, ет. 3

п.к. 8000

Тел.: + 359 889523524

E-mail: dvi_sbpf@sbpf.biz

г-н Иван Славов

Директор за връзки с инвеститорите

 

Проекти

бутиков хотел Балчик Хотел Кукс клуб Съни бийч Инвестиционен проект ЛЮЛЯКОВО Инвестиционен проект Апарт хотел ДИОНИС Инвестиционен проект Комплекс КУРОДЖИЙСКО всички проекти

Новини

До всички акционери, заинтересовани лица и обществеността Увеличение на капитала, съгласно решение на СД от 02.04.2019 г. Проспект за допускане до търговия на емисия облигации – 05.12.2017 г. С решение № 1144 – Е на Комисията за финансов надзор е потвърден Проспект за първично публично предлагане още новини

Документи

Актуален учредителен акт Презентации Проспекти и съобщения Уведомления Публикации архив документи