Апарт хотел ДИОНИС

Апарт хотел „ДИОНИС“ е разположен на крайбрежната алея на град Балчик, на 100 м. от морския бряг в актуален район като развита туристическа дестинация.

Съгласно проект за реконструкция, преустройство и надстрояване на съществуващата сграда, както и строителство на второ тяло с аналогични параметри на застрояване, ще бъде изграден луксозен хотелски комплекс без аналог в региона. Комплексът ще е с 9 941 кв. м. разгърната застроена площ като се планират два етапа на строителство:

Първи етап (Сграда 1) – изграждане на комплекс от апартаменти, офиси и търговски площи чрез преустройство на сега съществуващия хотел с РЗП 4 988 кв. м.

Втори етап (Сграда 2) – строителство на втора сграда с идентични на Сграда 1 параметри с РЗП 4 952 кв. м.

Галерия на Апарт хотел „ДИОНИС“

Документи (скици) на Апарт хотел „ДИОНИС“

Параметри на сградите в Апарт хотел „ДИОНИС“

Изтеглете файл (PDF) с параметрите на сградите от тук

 

Проекти

Хотел АРОНИЯ БИЙЧ Апарт хотел ДИОНИС Инвестиционен проект Комплекс КУРОДЖИЙСКО Инвестиционен проект ЛЮЛЯКОВО всички проекти

Новини

До всички акционери, заинтересовани лица и обществеността Увеличение на капитала, съгласно решение на СД от 02.04.2019 г. Проспект за допускане до търговия на емисия облигации – 05.12.2017 г. С решение № 1144 – Е на Комисията за финансов надзор е потвърден Проспект за първично публично предлагане още новини

Документи

Актуален учредителен акт Уведомления Проспекти и съобщения Презентации Публикации архив документи