Инвестиционен проект Апарт хотел ДИОНИС

Апарт хотел „ДИОНИС“ е разположен на крайбрежната алея на град Балчик, на 100 м. от морския бряг в актуален район като развита туристическа дестинация.

Съгласно проект за реконструкция, преустройство и надстрояване на съществуващата сграда, както и строителство на второ тяло с аналогични параметри на застрояване, ще бъде изграден луксозен хотелски комплекс без аналог в региона. Комплексът ще е с 9 941 кв. м. разгърната застроена площ като се планират два етапа на строителство:

Първи етап (Сграда 1) – изграждане на комплекс от апартаменти, офиси и търговски площи чрез преустройство на сега съществуващия хотел с РЗП 4 988 кв. м.

Втори етап (Сграда 2) – строителство на втора сграда с идентични на Сграда 1 параметри с РЗП 4 952 кв. м.

Галерия на Апарт хотел „ДИОНИС“

Документи (скици) на Апарт хотел „ДИОНИС“

Параметри на сградите в Апарт хотел „ДИОНИС“

Изтеглете файл (PDF) с параметрите на сградите от тук

 

Проекти

бутиков хотел Балчик Хотел Кукс клуб Съни бийч Инвестиционен проект ЛЮЛЯКОВО Инвестиционен проект Апарт хотел ДИОНИС Инвестиционен проект Комплекс КУРОДЖИЙСКО всички проекти

Новини

До всички акционери, заинтересовани лица и обществеността Увеличение на капитала, съгласно решение на СД от 02.04.2019 г. Проспект за допускане до търговия на емисия облигации – 05.12.2017 г. С решение № 1144 – Е на Комисията за финансов надзор е потвърден Проспект за първично публично предлагане още новини

Документи

Актуален учредителен акт Презентации Проспекти и съобщения Уведомления Публикации архив документи